Årets dagtilbud 2016

Med prisen for Årets dagtilbud 2016 sætter børne- og socialminister Mai Mercado, BUPL og FOA fokus på det pædagogiske personales vigtige arbejde. Hver dag gør de en kæmpe indsats for at skabe gode rammer for børns trivsel, udvikling og læring. Det er en indsats, der har afgørende betydning for børnene. Ikke bare i deres dagligdag her og nu, men også for deres liv på længere sigt.

Årets dagtilbud uddeles for første gang fredag d. 3. marts 2017 og vil fremover bliver uddelt en gang om året. Prisen vil blive uddelt næste gang i december 2017. Den konkrete dato for, hvornår der åbnes for indstillinger til prisen vil blive offentliggjort på Børne- og Socialministeriets hjemmeside i efteråret 2017.

Alle kan indstille et dagtilbud (en dagpleje eller daginstitution) til Årets dagtilbud – fx forældre, personale, ledere eller andre, der har tilknytning eller kendskab til dagtilbuddet.

Årets dagtilbud udvælges af et fagudvalg bestående af repræsentanter fra BUPL og FOA samt en række praktikere fra dagtilbuddene.