Viden og udvikling

Ministeriet samarbejder løbende med forsknings- og vidensmiljøer, eksperter og dagtilbudsområdets interessenter om at udvikle ny viden til brug for politik- og praksisudvikling.

For at skabe dagtilbud af høj kvalitet er det centralt, at både politik- og praksisudviklingen på området er baseret på viden om, hvilke udfordringer der eksisterer, og hvilke indsatser der virker. Derfor prioriterer ministeriet løbende at støtte og igangsætte projekter, der opsamler eller producerer ny viden om rammerne for eller indholdet i dagtilbuddenes arbejde.

Du kan følge links til højre på siden for at finde relevante publikationer på dagtilbudsområdet.