Dagpleje

Dagplejen adskiller sig fortrinsvis fra daginstitutioner ved, at pasningen omfatter et mindre antal børn, og at pasningen foregår i dagplejerens private hjem, børnenes private hjem eller i andre velegnede lokaler i et hjemligt miljø.

Kommunal dagpleje

Kommunal dagpleje drives af kommunen og er et tilbud, hvor børnene bliver passet i hjemligt miljø af en eller flere dagplejere. Kommunen anviser pladser i de enkelte dagplejere. Der kan i den enkelte dagpleje modtages op til 5 børn. Varetages dagplejen af flere personer, kan kommunen beslutte, at der i dagplejen kan modtages op til 10 børn.

Privat dagpleje

Privat dagpleje er baseret på en aftale mellem den private dagplejer og kommunen. Kommunen anviser som udgangspunkt pladser i de private dagplejere. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at den enkelte private dagpleje helt eller delvist selv træffer afgørelse om optagelse i dagplejen. Som det gælder for den kommunale dagpleje, kan der i den enkelte dagpleje modtages op til 5 børn. Varetages dagplejen af flere personer, kan det besluttes, at der i dagplejen kan modtages op til 10 børn.