Typer af tilbud

Dagtilbud er en samlet betegnelse for tilbud til børn i alderen fra 0 år og indtil skolestart, men kan være etableret på flere forskellige måder.

Dagtilbud kan være oprettet enten som kommunale, selvejende, udliciterede og private institutioner eller som kommunal og privat dagpleje. Samtidig har forældre mulighed for tilskud til privat pasning, og i nogle kommuner er der mulighed for kombinationstilbud eller tilskud til pasning af egne børn.

Det er i alle tilfælde kommunalbestyrelsen, som fastsætter retningslinjer for optagelse i dagtilbud, samt godkender privatinstitutioner, private passere mv.