Søskendetilskud

Kommunen skal give et søskendetilskud til forældre med mere end et barn i dagtilbud, fritidshjem, SFO eller privat pasning efter § 80 i dagtilbudsloven.

Hvis forældre opfylder betingelserne for at få et søskendetilskud, udgør søskendetilskuddet halvdelen af forældrebetalingen for den billigste plads. Den billigste plads findes ved at sammenligne nettodriftsudgiften mellem de tilbud, som forældrene betaler for.

Forældre betaler således fuld pris for den dyreste plads. Søskendebegrebet omfatter biologiske søskende, adoptivsøskende og sammenbragte børn med ophold i hjemmet.

For mere information om tilskud skal du henvende dig til din kommune (borger.dk)