Behandlingsmæssigt fripladstilskud

Et behandlingsmæssigt fripladstilskud gives altid efter en konkret og individuel vurdering af barnet.

Fripladstilskud af behandlingsmæssige grunde gives, når et barn med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne af behandlingsmæssige grunde har ophold i et dagtilbud.

Et behandlingsmæssigt fripladstilskud gives altid efter en konkret og individuel vurdering af barnet.

Tilskuddet betyder, at forældrebetaling for dagtilbuddet nedbringes, så det bliver halv pris.