Plads i dagtilbud

Alle børn i alderen 6 måneder og indtil skolestart har i henhold til pasningsgarantien ret til en plads i et dagtilbud i Danmark.

Det er kommunalbestyrelsen, som har pligt til at sikre, at pasningsgarantien overholdes, og at rammerne for optagelse, det sunde frokostmåltid, samt lukkedage stemmer overens med dagtilbudslovens regler.

Pasningsgarantien indebærer, at kommunen skal tilbyde plads i et alderssvarende dagtilbud, dvs. et dagtilbud som er relevant for barnet i forhold til blandt andet barnets alder, udviklingstrin med videre. Det er kommunalbestyrelsen i hver enkelt kommune, som har pligt til at sørge for, at der er det nødvendige antal pladser, og at tilrettelæggelsen af dagtilbuddet giver familierne fleksible rammer. 

Kommunalbestyrelsen har derudover ansvar for at  fastsætte retningslinjer for optagelse, samt  åbningstiden og lukkedagene i dagtilbuddene. Ligeledes er det kommunalbestyrelsen, som har ansvaret for, hvordan det sunde frokostmåltid organiseres og tilrettelægges i kommunen.