Sprogvurdering og sprogstimulering

Sprogvurdering og sprogstimulering i dagtilbud skal understøtte børns udvikling af dansksproglige kompetencer.

Formålet med sprogvurdering og sprogstimulering til børn er at sikre, at børn fra en tidlig alder udvikler et alderssvarende sprog. Sproget har afgørende betydning for børnenes trivsel og for at få en god skolegang.

Målgruppen for sprogvurdering 

Alle børn i 3-års alderen, der er optaget i en daginstitution eller dagpleje, skal modtage en sprogvurdering, hvis der er sproglige, adfærdsmæssige eller andre forhold, der giver formodning om, at barnet kan have behov for sprogstimulering.

Alle børn i 3 års alderen, der ikke går i daginstitution eller dagpleje, skal have foretaget en sprogvurdering.

Redskab til sprogvurdering

Kommunerne kan anvende et it-understøttet redskab til at sprogvurdere børn i 3 års alderen, 5½ års alderen og børnehaveklassen.

Redskabet og de papirmaterialer, som knytter sig til sprogvurderingen tilgås via KL's hjemmeside. 

Her finder du blandt andet:

  • Vejlednings- og støttemateriale til sprogvurderingen, informationsbrev til forældrene m.m.
  • Oplysninger om drift og support, som Socialstyrelsen står for.