Evaluering i dagtilbud

Evaluering er en fast del af dagtilbud i Danmark, og er forudsat af velvalgte strategier og redskaber.

At skabe en god evalueringskultur i dagtilbud handler om at fremme den pædagogiske praksis gennem faglig refleksion over egen og fælles praksis, og skabe et fælles afsæt for udvikling af kvaliteten i de pædagogiske læringsmiljøer. Derfor er det vigtigt, at redskaberne til brug for evalueringen er målrettet de lokale forhold og behov.

God evalueringskultur i dagtilbud er fagligt reflekteret, systematisk og meningsfuld for dagtilbuddet, og evaluerings- og dokumentationsmetoderne er velvalgte i forhold til formålet og afstemt med den pædagogiske praksis.

Evalueringsinstitut (EVA) har på vegne af Børne- og Socialministeriet udfærdiget publikationen ”Evalueringsredskaber i dagtilbud”, der sætter fokus på evalueringer, herunder valg af relevante evalueringsredskaber. Publikationen giver dermed et perspektiv på evaluering i dagtilbud og skal ikke betragtes som en udtømmende beskrivelse af tilgange i arbejde med en evaluerende pædagogisk praksis.

Publikationen er målrettet både dagtilbud og forvaltninger og består af tre dele: 1) en beskrivelse af, hvordan dagtilbud og forvaltninger i dag arbejder med evaluering med brug af evalueringsredskaber, 2) en opsamling på de aktuelle erfaringer med evaluering og 3) en oversigt over de mest gængse evalueringsredskaber og deres formål og indhold.

Publikationen finder du her. (der indsættes link her, samt i en Læs mere-boks til højre).