Digitale redskaber

Udvikling af digitale færdigheder og digital dannelse er vigtige elementer i den pædagogiske praksis. Der findes og anvendes i stigende grad digitale redskaber i dagtilbud.

Digitale redskaber er meget forskellige og kan tilbyde mange forskellige ting. Digitale redskaber kan være alt fra tablets og digitale kameraer over robotter til smartboards og apps. 

De senere år er flere og flere dagtilbud begyndt at anvende digitale redskaber. Især tabletten har skabt nye muligheder, da den som regel er nem at gå til og let at bringe naturligt ind i pædagogiske forløb, fordi den er mobil.

De digitale redskaber bruges til en bred vifte af aktiviteter og indgår på lige fod med andre redskaber i den pædagogiske praksis. De skal ses som hjælpemidler, det pædagogiske personale kan benytte sig af for at skabe de bedste rammer for børnenes leg, trivsel og læring.

 

Digital dannelse 

I takt med at der sker en stigning i brugen af digitale redskaber, opstår der samtidig et behov for, at det pædagogiske personale, ledelsen, forældre og forvaltning forholder sig til, hvordan disse bedst bruges og sættes i spil på den mest hensigtsmæssige måde.

Digital dannelse handler om, at børn fra en helt tidlig alder bliver i stand til at begå sig læringsmæssigt, produktivt, socialt og etisk i den digitale virkelighed. 

I Master for en styrket pædagogisk læreplan  er der lagt vægt på, at det pædagogiske personale i læreplansarbejdet skal forholde sig til digital dannelse, og hvordan digitale redskaber og medier er ét redskab ud af mange i den pædagogiske praksis.

Pædagogisk personale kan finde inspiration til at arbejde med børns digitale dannelse og gå i dialog med forældre om f.eks. brugen af digitale redskaber i række nye materialer.

Læs om digital dannelse hos EMU Dagtilbud