Pædagogiske redskaber og rammer

Her kan du finde pædagogiske redskaber, som bruges af det pædagogisk personale og af ledere i dagtilbuddene. Du kan også læse om nogle af de centrale rammer for det pædagogiske arbejde i dagtilbuddene.

De centrale rammer for dagtilbuddene rummer blandt andet et fokus på at skabe trivsel, stimulerende lærings- og børnemiljøer samt inddragelse af børnenes perspektiv. Dagtilbuddene skal også arbejde med at forebygge negativ social arv og eksklusion. Det rammesættes blandt andet gennem kommunalbestyrelsens sammenhængende børnepolitik. 

På denne side kan du også finde mere om EMU Dagtilbud - en portal med redskaber og inspiration til den pædagogiske praksis.