Kommunens ansvar

Kommunalbestyrelsen har ansvaret for driften af dagtilbud. Dagtilbudsledelsen har ansvar for den daglige administrative og pædagogiske ledelse af dagtilbuddet.

Det følger af dagtilbudsloven, at kommunalbestyrelsen er overordnet ansvarlig for dagtilbuddene i den enkelte kommune.

Kommunalbestyrelsen har ansvaret for de kommunale dagtilbud. Kommunalbestyrelsen har forsyningsforpligtelsen og skal dermed sikre, at der er det nødvendige antal pladser i kommunen, så alle forældre kan få en dagtilbudsplads til deres barn efter de frister, der følger af pasningsgarantien.

Det er samtidig kommunalbestyrelsen, som fastsætter serviceniveauet for de kommunale dagtilbud gennem mål og rammer, overordnede retningslinjer og politikker for dagtilbuddene. Herudover har kommunalbestyrelsen ansvaret for tilsynet med dagtilbuddene, herunder for at dagtilbuddene opfylder de rammer, der er fastsat fra centralt og lokalt niveau.

Kommunalbestyrelsen skal sikre, at dagtilbuddene medvirker til udmøntningen af kommunens sammenhængende børnepolitik.  Det betyder blandt andet, at de skal skabe indbyrdes sammenhæng mellem de forskellige dagtilbud og mellem dagtilbud og skole. 

 Dagtilbudsledelsens ansvar

Ledelsen af det enkelte kommunale dagtilbud har den daglige pædagogiske og administrative ledelse af dagtilbuddet og agerer under ansvar for kommunalbestyrelsen.

 

Der henvises til retsgrundlaget, som følger af Dagtilbudslovens §§ 3 og 6. Der kan også læses mere i dagtilbudsvejledningens kapitel 6