Børnenes stemme

Det er en vigtig del af dagtilbuddenes formål at give børn medbestemmelse, medansvar og forståelse for demokrati.

Ifølge FN's Børnekonvention har børn ret til frit at udtrykke deres synspunkter i alle forhold, der vedrører dem, og børns synspunkter skal tillægges en passende vægt i overensstemmelse med deres alder og modenhed, når der træffes beslutninger, der har betydning for dem.

Danmark tiltrådte Børnekonventionen i 1991 og har derfor pligt til at efterleve konventionen. Dette gælder i forhold til al lovgivning – også i forhold til dagtilbudsloven, hvor dagtilbuddene blandt andet er forpligtede til at give børn medbestemmelse samt tage udgangspunkt i børnenes perspektiv i det pædagogiske arbejde.  

Du kan læse mere FN’s Børnekonvention her.  

Børns medbestemmelse, medansvar og forståelse for demokrati

Medbestemmelse og medansvar er afgørende elementer i forhold til at udvikle børns selvstændighed, lære børn at tage ansvar og udvikle deres evne til at indgå i forpligtende fællesskaber.

Medbestemmelse er grundlaget for børns forståelse af demokrati og deltagelse i det danske samfund. Dagtilbuddene skal bidrage til at udvikle børns selvstændighed, evne til at indgå i forpligtende fællesskaber og samhørighed med og integration i det danske samfund.

Som en del af hverdagen i dagtilbuddene skal børnene derfor inddrages som medskabere af egen læring og udvikling. Det sker i rammer, som det pædagogiske personale er ansvarlige for.  

Dagtilbud skal tilbyde et godt fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø for børnene. Børnemiljøet skal vurderes i et børneperspektiv, og børns oplevelser af børnemiljøet skal inddrages under hensyntagen til børnenes alder og modenhed. Det er op til hvert enkelt dagtilbud, hvordan de konkret vil arbejde med børneperspektivet. 

Du kan læse mere i dagtilbudsloven § 7, samt i  Vejledning om dagtilbud mv. kap 3 og 9.