Organisering og ansvar

Børn skal høres, inddrages og sikres trivsel, læring og udvikling i dagtilbud. Det er først og fremmest kommunalbestyrelsen, som har ansvar for dagtilbud i den enkelte kommune, men derudover har ledelsen en vigtig opgave.

Det følger af dagtilbudsloven, at kommunalbestyrelsen er overordnet ansvarlig for dagtilbuddene i den enkelte kommune. Derudover har dagtilbudsledelsen en række ansvarsområder, hvad angår den daglige drift i det enkelte dagtilbud. Her kan du læse mere om hvordan ansvaret er fordelt, samt om hvordan dagtilbud skal være med til at sikre at børn inddrages, høres og sikres retten til at være barn.