Retningslinjer for Opdragelsesdebatten på Facebook

Børne- og Socialministeriet er sekretariat for Debatforum for opdragelse. Målet med kampagnesiden Opdragelsesdebatten er at få en åben og bred debat om børneopdragelse anno 2018 blandt facebookbrugerne og med indspark fra deltagerne i debatforummet. Henvendelser og spørgsmål vedrørende sager, der hører under Børne- og Socialministeriet, vil ikke blive besvaret på Facebook, men skal rettes til sm@sm.dk .

Vi er opmærksomme på, at værdier for børneopdragelse ikke løser de problemer, som børn, der lever i udsatte familier med fx vold og misbrug, har. Der skal andre tiltag til. Det er derfor ikke det tema, som debatten her på siden beskæftiger sig med.

Hvem taler jeg med?

Sekretariatets facebookredaktion består af følgende personer:

  • Malene, kommunikationsmedarbejder/community manager 
  • Martin Lukas, kommunikationsmedarbejder
  • Signe, pressemedarbejder
  • Nanna, pressemedarbejder
  • Martin, pressechef
  • Britt, kommunikationsmedarbejder/community manager

For at denne Facebook-side skal være et godt sted at være for alle, har vi udarbejdet nogle få retningslinjer for siden. Retningslinjerne er udformet med udgangspunkt i Facebooks retningslinjer.

Facebookredaktionen sletter indlæg, der ikke overholder retningslinjerne.

Spam

Gentagelser af identiske kommentarer slettes.

Enslydende tekster, som optræder på flere steder, slettes.

Links til eksempelvis artikler og YouTube-videoer, som postes uden yderligere kommentar om, hvorfor linket er relevant i relation til opdragelse, slettes.

Reklame eller indlæg, som fungerer som henvisning for at skabe trafik til andre platforme eller andre sider på Facebook, slettes. Ligeledes fjernes links til underskriftsindsamlinger m.m.

Kun faktiske personer

Indlæg fra falske profiler eller kampagnesider slettes, ligesom vi ikke accepterer dobbeltprofiler i henhold til Facebooks retningslinjer.

Hold dig til emnet

Kommentarer i debattråde, der ikke er knyttet til emnet, vil blive fjernet.

Alle er velkomne til selv at starte en ny tråd med et andet emne inden for temaet børneopdragelse på siden.

God tone

Indlæg, som er injurierende, diskriminerende, krænkende eller truende, slettes, og gentagne overtrædelser medfører udelukkelse fra Opdragelsesdebatten uden varsel. Trusler mod sidens indehaver eller andre debattører vil blive anmeldt til relevante myndigheder. Indlægget bliver slettet, og brugeren udelukkes uden varsel.

Vi fjerner kommentarer med oplysninger, som vi vurderer, er til gene for andre.

Da det er en offentlig side, bør du være varsom med at oplyse dine personlige kontaktoplysninger i kommentarsporet.

Ansvar

Vi påtager os ikke ansvar for oplysninger, indhold fra andre sites, links eller indlæg, som er skrevet af andre.

Reklamebudskaber

Dit indlæg må ikke indeholde kommercielle reklamebudskaber eller forsøg på egentlig markedsføring.

Rettigheder for bidrag

For alle bidrag gælder, at Børne- og Socialministeriet har lov til at bruge indholdet. Herunder retten til at fremstille eksemplarer af bidragene og retten til at gøre bidragene tilgængelige for almenheden. Retten til at gøre bidragene tilgængelige for almenheden omfatter blandt andet:

  • offentliggørelse på www.socialministeriet.dk
  • offentliggørelse i andre af Børne- og Socialministeriets løsninger og publikationer
  • offentliggørelse på mobile platforme og applikationer
  • offentliggørelse i løsninger og publikationer hos samarbejdspartnere, fx gennem widgets eller indholdssamarbejder

Redaktionen forbeholder sig ret til løbende at ændre betingelserne for brug af bidrag. De nyeste og gældende betingelser er altid at finde her på Facebooksiden.

Sletning af indhold

Vi forbeholder os retten til at slette bidrag uden kontakt til opretteren, hvis de ikke lever op til kravene for Facebooksiden.

Tidshorisont og lukning af siden

Facebooksiden og alt indhold herpå (kommentarer/posts/likes, billeder, links, opslag) er offentligt i kampagneperioden fra januar til juni 2018. Sidste opslag læges på søndag den 17. juni. Herefter vil siden være åben frem til primo juli, hvor den bliver lukket.

Af hensyn til dokumentation m.m. vil Opdragelsesdebatten ligge ikke-offentlig på Facebook indtil årsskiftet 2018/2019, hvorefter alt indhold slettes med henblik på ikke at opbevare personfølsomme brugerdata unødvendigt.

Vi henviser desuden til Facebooks eget regelsæt og community guidelines, som du kan finde her:

Vi glæder os til dit bidrag! God debat.