Om Opdragelsesdebatten

Børne- og socialminister Mai Mercado stod bag initiativet "Opdragelsesdebatten" ,  hvis formål var at gøre debatten om børneopdragelse og familieliv i dagens Danmark mere nuanceret, oplyst og konstruktiv. Der var mange udokumenterede påstande og gensidige anklager. Et væsentligt formål var derfor at understøtte en vidensbaseret og respektfuld debat, der gav inspiration til forældre.

Som grundlag for debatten blev eksisterende viden kortlagt og ny viden indsamlet, herunder forældres og børns syn på opdragelse. 

Derudover blev der nedsat et debatpanel med meningsdannere og eksperter, der med inddragelse af viden og befolkningen via de sociale medier mv. skulle debattere forskellige temaer. Via facebooksiden Opdragelsesdebatten blev der lagt op til en bred folkelig inddragelse. 

Opdragelsesdebatten blev lanceret d. 31. januar 2018 og løb til ultimo juni 2018.

 

Nyheder om Opdragelsesdebatten