Aftalen om Stærke dagtilbud

Dagtilbud

Regeringen indgik d. 9. juni 2017 aftalen ’Stærke dagtilbud – alle børn skal med i fællesskabet’ med Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Radikale Venstre.

Aftalen indeholder 24 initiativer inden for tre fokusområder, der skal løfte kvaliteten i dagtilbuddene og give børnefamilierne mere fleksibilitet og frit valg. Aftaleparterne er enige om at sætte ind på tre overordnede indsatsområder, som styrker dagtilbuddene til gavn for alle børn:

  • Børnefamilierne skal have øget fleksibilitet, gennemsigtighed og frit valg. 
  • Alle børn skal trives og lære - gennem bl.a. en styrket pædagogisk læreplan, meningsfuld og mindre dokumentation, en styrket indsats for børn i udsatte positioner og bedre overgange i børnenes liv.
  • Faglighed og tydelig ledelse. Det pædagogiske personale og ledere skal støttes i de forandringer, der følger med den styrkede læreplan gennem viden og materialer samt et kompetenceløft af dagplejere, ledere og faglige fyrtårne.

Du kan læse mere om aftalen via nedenstående links: