Obligatorisk læringstilbud - film om hverdagen for de små i dagtilbud

Filmen "Hverdagen for de små i dagtilbud" er udviklet til kommunens dialog med forældre, som bor i udsatte boligområder, og som har børn i målgruppen for obligatorisk læringstilbud. Dialogen foregår inden barnet bliver et år.

Filmen giver indblik i, hvordan hverdagen ser ud for børn i danske dagtilbud, og hvordan dagtilbud bl.a. understøtter børnenes danske sprog, selvhjulpenhed, et tæt forældresamarbejde og børnenes deltagelse i børnefællesskaber.

Filmen kan fx vises ved sundhedsplejerskens besøg hos familien, før barnet bliver 1 år, eller som et led i den kommunale forvaltnings opsøgende arbejde. Filmen er på dansk og kan vises med undertekster på dansk, engelsk, urdu, arabisk og somali.

Filmen er aftalt i ministerens Kvalitetsforum for Dagtilbud og udarbejdet som et led i udmøntningen og implementeringen af den nye lov om obligatorisk læringstilbud, der træder i kraft 1. juli 2019.

Loven indebærer, at børn fra udsatte boligområder skal optages i et obligatorisk læringstilbud, hvis de ikke er indskrevet i daginstitution eller dagpleje, når de fylder 1 år. Formålet med loven er at sikre, at flere børn fra udsatte boligområder kommer i dagtilbud, som bl.a. kan understøtte deres dansksproglige udvikling og generelle læringsparathed.

Filmen findes med underskrifter på fem sprog:

Dansk:  Se filmen "Hverdagens for de små i dagtilbud" på dansk

Engelsk:   Se filmen "Hverdagens for de små i dagtilbud" på engelsk

Arabisk:  Se filmen "Hverdagens for de små i dagtilbud" på arabisk

Somali:  Se filmen "Hverdagens for de små i dagtilbud" på somali

Urdu:  Se filmen "Hverdagens for de små i dagtilbud" på urdu

 

Yderligere information om filmen

Fuldmægtig Louise Solgård Hvas, losh@sm.dk , tlf. +45 25 83 61 10

Specialkonsulent Clara Albeck Japsen, claj@sm.dk , tlf. +45 25 83 64 01