Dagtilbud

Om arbejdsområdet

Ministeriet regulerer rammerne for dagtilbud og private pasningsordninger efter dagtilbudsloven.

Langt de fleste 0-6 årige børn i Danmark går i dagtilbud. Dagtilbuddene er derfor en vigtig samfundsmæssig institution. Dagtilbud er vuggestuer, dagplejen, børnehaver og aldersintegrerede institutioner. Sammen med forældrene har dagtilbuddene en vigtig opgave i at give det enkelte barn tryghed og omsorg samt skabe de rammer, som barnet kan lære og udvikle sig i.

Formålet for dagtilbud står beskrevet i dagtilbudslovens § 7. Dagtilbud skal fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem trygge og pædagogiske læringsmiljøer, hvor legen er grundlæggende, og hvor der tages udgangspunkt i et børneperspektiv.

Ministeriets kontor for dagtilbud udarbejder bl.a. policyoplæg, beredskaber, lovgivning, har tæt interessentkontakt, lige som kontoret også varetager minister- og folketingsbetjeningen og vejleder kommuner i spørgsmål om dagtilbud.

Læs om dagtilbudsaftalen ’Stærke dagtilbud – alle børn skal med i fællesskabet’

Nyheder om Dagtilbud

Dagtilbudskontoret kan kontaktes mellem kl. 10-14 på telefonnummer

22 28 18 00 eller på e-mail sm@sm.dk .